Arvojohtamisen koulu on kasvamista kehittämis- ja johtotehtäviin

Lahden Diakonialaitos toteutti vuonna 2020 Arvojohtamisen koulu -ohjelmaa, jossa työskenteli yhteisöharjoittelijana teologian ylioppilas Kiia Lehtinen. Kiia harjoitteli Dilakorttelissa vuoden ajan kehittämiseen, johtamiseen, viestintään ja esimerkiksi laadunhallintaan liittyvien tehtävien parissa työskennellen.

Arvojohtamisen koulusta koottiin Arvojohtamisen koulu käsikirja, johon voit tutustua linkin kautta. Yhteistyö Kiian ja Dilan välillä jatkuu: Kiia työstää tällä hetkellä pro gradu -tutkielmaansa ja tutkii osallisuutta Dilakorttelissa.

 

arvojohtamisen koulu