Dilalaiset tutuksi: Anna Kuru etsii nuoria Löytäjät -hankkeessa

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan kahdennessatoista osassa työstään ja itsestään kertoo projektikoordinaattori Anna Kuru.

Anna Kuru on tuore dilalainen, joka koordinoi Löytäjät – vaikuttavalla asiakasohjauksella nuoret koulutukseen ja töihin -hanketta. Kuru aloitti Dilassa 1.9.2022 samana päivänä, kun hanke käynnistyi ja hanke pyörii tällä hetkellä Annan koordinoimana noin puolitoista vuotta.

Anna Kuru on tuore dilalainen ja aloitti työnsä projektikoordinaattorina 1.9.2022.

Opinnot ja ura

Anna on koulutukselta teologian maisteri ja hänet on vihitty papiksi. Teologian opinnoissa hän on oppinut ymmärtämään ihmisyyttä ja erilaisia ilmiöitä. ”Osittain teologin koulutuksen myötä minulle on noussut halu palvella ihmisiä ja osoittaa lähimmäisenrakkautta myös työssäni.”

Pappisvihkimyksen jälkeen Anna on toiminut pappina eri seurakunnissa kahdeksan vuoden ajan, pääasiassa rippikoulu- ja nuorisotyön pappina ja nyt elämän polku kuljetti töihin Dilaan. Kurulta löytyy vahva halu työskennellä ihmisten kanssa ja erityisesti nuoret ovat lähellä sydäntä.

”Nuorissa on tulevaisuus. Nuoria kannattaa ja pitää tukea. Uskon, että kaikki tuki mitä nuoriin nyt laitetaan, on suoraan verrannollista myöhemmin yhteiskunnan hyvinvointiin.” Anna havaitsi jo nuorisopappina ollessaan, kuinka koronapandemia näkyi nuorten elämässä: henkistä huonovointisuutta ja syrjäytymistä alkoi tapahtua aiempaa enemmän. Tämä kaikki motivoi häntä Löytäjät -hankkeen koordinaattorina. Hankkeessa pyritään löytämään elämässään hankalaan tilanteeseen ajautuneita nuoria ja auttamaan heitä löytämään mielekkyyttä elämäänsä sekä polun työelämään tai opiskelujen pariin.

Dila

‘’Olen syntyperäinen lahtelainen ja Dila on tavalla tai toisella aina näkynyt Lahden katukuvassa”, Anna kertoo. ”Dilalla on ollut aina vahva maine ihmisten auttamisessa. Dilan arvopohja ja hyvä maine oli merkittävä asia hakiessani tänne töihin. Ja nyt myös kokemuksesta voin sanoa, että täällä todella ollaan ihmisten puolella ja ihmisiä varten. Halutaan tehdä hyvään.’’

Anna kertoo, että hänet on otettu uutena työntekijänä lämpimästi vastaan, joka on auttanut häntä hyvin sulautumaan yhdeksi dilalaisista. Kurun työpiste sijaitsee Sote-työpajan Stoorin tiloissa, jossa hän on päässyt seuraamaan Stoorin arkea. ”Aina kun olen astunut työtilastani ulos ja kysynyt joltain apua, olen saanut sitä heti. Toivon myös pystyväni antamaan samalla tavalla apua yhtenä dilalaisena muille.”

Löytäjät -hankkeen tarkoituksena on löytää nuoria, jotka ovat kadoksissa itseltään ja yhteiskunnalta ja ohjata heitä tuen piiriin, edistäen heidän tulevaisuuden haaveitaan opiskelujen ja työn suhteen. Uusi hanke ja uusi työnkuva herättävät Annassa monenlaisia ajatuksia: ”Onhan tämä ollut hyppy tuntemattomaan projektimaailmaan. Mutta onneksi nuorten kohtaaminen on tuttua. Voin yhdistää uutta ja ihmeellistä sekä sitä mitä jo osaan.”

Anna toivoo kovasti, että hankkeella olisi positiiviset vaikutukset nuorten työllistämiseen tai opintopolun löytymiseen. ”Sain tulla tähän työhön toivottavasti tukemaan nuoria. Toivon, että tätä kautta näitä ”kadoksissa olevia” nuoria saataisiin takaisin osaksi yhteiskuntaa ja löydettäisiin oma paikka työn ja opiskelun piiristä. Hankkeen aikana kehitetään myös digitaalista asiakasohjausalustaa yhdessä hankkeeseen osallistuvien nuorten kanssa, jotta tuen piiriin olisi entistä vaivattomampaa päästä.

Vapaa-aika

Annan perheeseen kuuluu mies ja kaksi lasta. Vapaa-aika menee suuresti lasten ehdoilla ja kanssa. ”On ihanaa seurata heidän kehitystään ja viettää vauhdikasta lapsiperhe arkea.” Kun omaa vapaa-aikaa löytyy, Anna harrastaa musiikkia, lenkkeilyä ja kuuntelee äänikirjoja. ”Musiikki ollut aina lähellä sydäntäni ja tykkään käydä paljon live keikoilla ja konserteissa.”

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola