Dilalaiset tutuksi: ”Saan tehdä hyvässä työporukassa töitä ja töihin on kiva tulla”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan kolmannessatoista osassa työstään ja itsestään kertovat sosiaaliohjaaja ja valmentaja Milka Ikäläinen sekä valmentaja Roosa Rautiainen.

Roosa Rautiainen ja Milka Ikäläinen ovat aloittaneet molemmat työnsä Dilassa syksyllä 2022. Saman työtilan lisäksi he jakavat työroolin sote-työpaja Stoorin valmentajina, mutta molemmilla on myös omia työtehtäviä. Milka toimii sote-työpajan valmennuksen lisäksi puolet ajasta kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajana ja Roosa puolestaan vastaa muun valmennus- ja ohjaustyön lisäksi sote-työpajalla jaksonsa päättäneiden nuorten tulevaisuusvalmennuksesta.

Milka Ikäläinen ja Roosa Rautiainen ovat molemmat aloittaneet työnsä Dilakorttelissa syksyllä 2022.

Opinnot ja ura

Molempien, Milkan ja Roosan, taustasta löytyy sekä opintoja että töitä sosiaalialalta, sekä ponnahduslauta nuorten parissa tehtävään työhön omasta nuoruudesta seurakunnan nuorisotyön puolelta, muun muassa vapaaehtoisen ja isosen rooleista.

Milka kertoo opiskelleensa aiemmin lastenohjaajan perustutkinnon. ‘’Valmistuttuani tein töitä lastenohjaajana, ennen kuin lähdin jatkamaan opintoja Tampereelle sosionomiksi”, Milka muistelee opintojaan. Milkan opiskeluja täyttivät mielenkiintoiset kurssit ja hyvät opiskelukaverit. Ala tuntui omalta ja työt opintojen ohella sekä vapaaehtoisena nuorisotyössä vahvistivat tuntemusta.

”Olen aina tiennyt, että haluan tehdä töitä ihmisten kanssa”, Roosa toteaa. ”En ollut kuitenkaan edes osannut ajatella sosionomin opintoja, ennen kuin sain idean naapuriltani. Tuli suuri ahaa-elämys siitä, että sosionomin opinnot mahdollistaisivat monipuoliset työtehtävät ihmisten parissa.” Roosa pääsi opiskelemaan ja valmistui Lahden LAB Ammattikorkeakoulusta. Hän on käynyt läpi opiskeluaikana kaikki asiakasryhmät, josta on ollut paljon hyötyä myös Dilan monipuolisissa työtehtävissä.

Dila

Milka ja Roosa pyörittävät Stoorin arkea. Stoori on työpaja alle 29-vuotiaille päijäthämäläisille sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille nuorille. Arki muodostuu erilaisista toiminnoista ja asiakasryhmistä, joita nuoret suunnittelevat ja ohjaavat yhdessä yhteisö- ja kortteliohjaajien sekä valmentajien kanssa. Samoissa tiloissa sote-työpajan kanssa toimii kuntouttava työtoiminta Mahis, jonka kautta on mahdollisuus päästä työskentelemään Dilakorttelin työtehtävissä sekä sosiaalialan työtehtävissä muun muassa ikäihmisten parissa Betel- tai Marie-kodilla, lasten parissa päiväkoti Teemulassa tai nuorisotyössä nuorten kohtaamispaikka Walkersilla.

Dilan toiminta oli tullut Milkalle tutuksi jo hänen opiskellessaan silloisessa Dilassa – nykyisessä Suomen Diakoniaopistossa – lastenohjaajaksi ennen sosionomiopintoja. Dilassa opiskelusta jäi lämpimät muistot. Yllätyksenä hänelle on työn aloitettuaan tullut, kuinka paljon Dila työllistää sosionomeja ja kuinka monille eri asiakasryhmille järjestetään toimintaa ja hankkeita. ”Saan tehdä hyvässä työporukassa töitä ja töihin on kiva tulla. Stoorin arjessa tapahtuu paljon.”

Roosa pääsi tutustumaan Dilan toimintoihin opintojen aikana LAB Ammattikorkeakoulun kautta, joka tekee paljon yhteistyötä Dilan kanssa. ”Dilan kanssa tehtävä yhteistyö näkyi sosionomiopintojen aikana vahvasti.
Minulla oli käsitys siitä, että täällä tehdään paljon kaikenlaista, mutta tehtävän työn laajuus kuitenkin yllätti.”

Myös Roosaa motivoi työssään hyvä työporukka ja monipuoliset työtehtävät. ”Ei voi sanoa vain yhtä työnkuvaa. Osaamista tulee olla aina rekan lastaamisesta ohjaus- ja valmennustyöhön. Ei ole ollut yhtään samanlaista päivää”, Roosa kertoo innoissaan.

Vapaa-aika

Milka viettää vapaa-aikaansa rakkaiden ihmisten parissa. Koti, sen laittaminen ja ajan viettäminen muiden kanssa on tärkeä osa elämää. Lisäksi arkeen kuuluu muun muassa koiran kanssa lenkkeilyä, kirjoittamista ja lukemista.

”Vietän vapaa-aikaani ystävien ja perheeni kanssa. Laulan lauluyhtyeessä ja käyn lähes joka viikonloppu Porvoossa harjoituksissa. Olen musikaalinen, tykkään soittaa myös kotona”, Roosa kertoo. ”Ennen en ollut mökki-ihminen, mutta nykyään viihdyn myös siellä ja yritän päästä käymään mökillä usein.” Kulttuuri on myös tärkeää Roosalle. Viikonloppuisin hän tykkääkin lähteä ulos ja olla aktiivinen.

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola