Dilalaiset tutuksi: ”Dilassa kehitystyö on kokeilevaa ja jatkuvaa”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan seitsemännessä osassa työstään ja itsestään kertoo tulevaisuusohjaaja Outi Petäjä.

Alkuvuodesta Dilassa työskentelynsä aloittanut Outi Petäjä on tulevaisuusohjaaja, joka koordinoi ja toteuttaa nuorille suunnattuja tulevaisuuspajoja. Sosiaalisen persoonan taustalta löytyy pitkä kirjo niin opintoja kuin työkokemusta, jotka ovat tuoneet hänet Dilaan toteuttamaan Tulevaisuuspaja – tulevaisuus työskentelyllä kohti osallisuutta –hanketta.

Outi Petäjä työskentelee Dilassa tulevaisuusohjaajana.

Opiskelu ja tausta

Alun alkaen Outi on valmistunut nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, josta hän kuitenkin päätyi luokanopettajan ja erityisopettajan tehtäviin. Vuosien työ opetustehtävissä vaikuttaa osana ammatti-identiteettiä edelleen. Työelämä on sittemmin sisältänyt myös laajan kirjon sosiaalialan työtehtäviä ja opintoja. Esimerkiksi Yhteisökuntoutuksen sekä Luovat terapiat sosiaalityössä erikoisopinnot ja kasvatustieteiden opinnot palvelevat erityisen hyvin myös nykyisessä työtehtävässä. Tuoreimpana ovat Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun YAMK-sosionomi-opinnot.

Kaikesta oppimasta ja kokemasta on ollut hyötyä, ja Outin elämässä onkin tullut vastaan laajasti erilaisia työtehtäviä, joiden kautta on tullut tutuksi monenlaiset asiakasryhmät. Asiakkaita on ollut lapsista ikäihmisiin. ”Aina yllättää, kuinka ihania asiakkaat ja ihmiset ovatkaan”. Outi kertoo kokevansa kohtaamistyön merkityksellisenä ja palkitsevana. Se, että oma työelämä on ollut itsensä ja paikkansa etsimistä maailmassa, tuo näkökulmaa nykyisen toimenkuvan parissa, nuorten tulevaisuusorientaation herättelijänä.

Dila ja työskentely

”Kun tulin Dilaan töihin, koin minuun kohdistuvan suurta luottamusta. Olen saanut vapaat kädet tehdä työtäni, jossa olen voinut hyödyntää omaa taustaani.” Outi kertoo saavansa arvostusta ja palautetta työyhteisöltä, vaikka hanketyön luonteeseen kuuluukin itsenäinen työ. Työyhteisö ja esimies saavat kiitosta tuesta. Outi kuvaa työnsä edellyttävän heittäytymistä ja uusien asioiden pariin rohkenemista. Epämukavuusalueella käyminen haastaa ja kehittää ammatillisesti. Ykkösjuttuna Outille Dilassa on valjennut, kuinka tärkeä sosiaalialan työllistäjä Dila on Lahdessa. ”Lahden Diakonialaitos organisaationa mahdollistaa meidän alan ihmisille monenlaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä ja työkuvia, joita ei normaalisti tarjottaisi. Dilassa kehitystyö on kokeilevaa ja jatkuvaa, mikä myös koukutti minut seuraamaan Dilan työtarjontaa.”

Vapaa-aika

Outilla on kolme lasta, joista nuorin, 15-vuotias, asuu vielä kotona. Nuoren maailma ja hänen jalkapalloharrastuksensa avautuvat Outille niin vanhemman roolin kuin sosiaalialan ammattilaisen näkemyksen kautta. Erityisen mieluisia tapoja viettää vapaa-aikaa ovat luonnossa liikkuminen ja puutarhassa työskentely. Hän myös nauttii erilaisista vuorovaikutustilanteista, maailman tarkkailusta ja ihmettelystä. Tulevaisuudessa elämään kuuluu varmasti erilaiset sosiaalialan lisäopinnot ja kaikenlainen ammatillinen kehittyminen.

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola